Salem City Hall
93 Washington Street, Salem, MA 01970
ph: 978-745-9595
Faces of the Senior Center
        

223543_497565833612790_1919625721_n.jpg        47038_482384475130926_1245708877_n.jpg

150676_482384468464260_1546326015_n.jpg        734101_482384271797613_726375246_n.jpg

                582345_482384148464292_1745036344_n.jpg

205968_482384141797626_269073153_n.jpg        386_452292224806818_247351045_n.jpg